สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อ GEOS THAILAND สาขา Victory Monument
ถ.นิมมานเหมินทร์ โทร. 02-644-9995, 095-901-2550 อีเมล์ Geosvictory@geosasia.com
*GEOS LANGUAGE CENTER/GEOS THAILAND


** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เพียง forward อีเมล์ และแจ้งชื่อ-นามสกุล กับเจ้าหน้าที่ GEOS เท่านั้น **